Budgetforhandlinger.

15sep

Blog af Frank Nørgaard, Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Randers og Formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Allerede inden forhandlingerne rigtigt er gået i gang, tegner der sig et billede af endnu et spare budget. Det har fået bl.a. FOA’s formand Inge-Lise Christensen til at råbe vagt i gevær. Ældreområdet tåler ikke flere besparelser! Det er jeg og mine byrådskollegaer fra Dansk Folkeparti faktisk enig i. Skolerne, børnene, de handikappede, de syge og vejene (trafik sikkerhed, vintervedligehold mv.) fortjener heller ikke igen at skulle holde for.

Men hvad skal vi gøre når skiftende regeringer ikke hjælper kommunerne med at give borgerne en ordentlig velfærd? Vi må selv krybe i arbejdstøjet og tage det lange seje træk for at skabe en kommune som virksomheder og gode skatteborgere vælger til. Kun på den måde får vi indtægter til velfærd.

Visse partier og lister ser anderledes på det. De vil hæve skatter og afgifter til det maksimalt mulige. Det vil selvfølgelig give indtægter her og nu, men på længere sigt vil den manøvre dræne kommunen for arbejdspladser og skatteborgere som bidrager til kommunekassen.

Gårsdagens 1. behandling af budget 2016 indeholdt også et forventet regnskab for 2015. Heri kunne man læse om overskridelser i flere af fagområderne grundet flere flygtninge. Eksempelvis en merudgift på 12.000.000 kr. til kontanthjælp til flygtninge, en fordobling af udgiften til undervisning af elever med dansk som andet sprog osv. osv.

Dette er kun begyndelsen!

I 2015 skal Randers finde plads til ca. 254 flygtninge som derefter kan få familiesammenføring (i alt ca. en faktor 5), det bliver 1270 personer. Disse mennesker koster i gennemsnit samfundet 160.000 kr./person ifølge Rockwool fonden. Det bliver så 203.000.000 kr. som Randers Kommune skal ud at finde om tre år når forsørgelsen overgår til kommunen.

Vores samfund er ikke så rigt som især venstrefløjen men også visse liberale gerne vil gøre det til. De mange milliarder som bruges på nytteløs integration kunne have været fordelt til kommunerne, som så kunne have prioriteret dem til drift af velfærd. For Randers kommunes vedkommende så giver 1 milliard fordelt til kommunerne ca. 18 millioner til Randers.

Den tidligere regering, med Socialdemokraterne i spidsen, men godt hjulpet på vej af Radikale og Socialistisk Folkeparti formåede at ødsle ekstra 7 milliarder til flygtninge og integration på blot fire år… Tænk hvad 126 millioner til ekstra drift i Randers kunne have gjort for velfærden.

Den seneste tids ukontrollerede masseindvandring giver blot endnu større besparelser i fremtiden. Når flere skal dele kagen, bliver stykkerne mindre – prøv selv!

Man kan altså ikke både blæse og have mel i munden!

Frank Nørgaard
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti
Formand for Miljø- og Teknikudvalget
Medlem af Økonomiudvalget.