Aarhus Universitet skal udvikle Østjylland

29maj

10635907_1488732224722353_6326979353136178352_nLÆSERBREV Af Claus Kvist Hansen, Horsens – folketingskandidat, Dansk Folkeparti Randerskredsen. Byrådsmedlem Horsens kommune.

Vestdanmarks absolut tungeste kraftcenter inden for uddannelse og videnskab er naturligvis Aarhus Universitet.

Universitetet har udover “hovedsædet” i Århus fillialer spredt over hele landet, men jeg hæfter mig ved, at udviklingen af universitetet fortrinsvist sker i selve Århus – eller meget langt fra Århus.

Aarhus Universitets “tungeste” fillial er således AU Foulum ved Viborg, men derudover er de fleste af AU’s campusser med mange ansatte og studerende placeret i København, Roskilde, Slagelse, Herning og på Fyn.

I disse filialer – “campusser” – er ansat lærere, administrativt personale, forskere osv., som her varetager undervisningen af de mange tusinde studerende.

Det bevirker, at der er et rigtigt studiemiljø i de nævnte byer foruden – selvfølgelig – at byerne generelt nyder godt af disse statslige arbejdspladser i form af omsætning, øget bosætning og måske allervigtigst: et styrket grundlag for iværksætteri og skabelse af nye arbejdspladser.

Det er naturligvis positivt, at Aarhus Universitet er spredt over hele landet, men jeg mener, at Universitetet må kunne tage førertrøjen på og generere en udvikling i flere østjyske byer end Århus.

Jyllands største uddannelsesinstitution bør derfor efter min mening blomstre endnu mere i hele det østjyske område.

Helt konkret foreslår jeg derfor, at Aarhus Universitet opretter nye centre/campusser i Østjylland for at understøtte eksisterende uddannelsesmiljøer.

I Randers har man eksempelvis allerede et spirende campus-miljø omkring Tradium. Her kunne Universitet bidrage til yderligere gang i hjulene ved at åbne mulighed for lange, videregående uddannelser.

I Horsens er der aktuelt planer om at bygge uddannelsesinstitutioner på et stort areal ved banegården. Også her vil Aarhus Universitet kunne give et væsentligt bidrag til udviklingen.

Og i Grenå kan man sikkert også finde ledig plads til universitetsformål, ikke mindst i en tid, hvor besparelserne i Region Midt måske kommer til at ramme Grenå uforholdsmæssigt hårdt. Et campus i Grenå vil efter min mening kunne spille fint sammen med det eksisterende uddannelsesmiljø, eksempelvis omkring VIA og Erhvervsakademi Dania, og vil have en virkelig positiv effekt for hele Djursland.

En mere detaljeret plan for Aarhus Universitets ekspansion “i den østjyske provins” skal selvfølgelig lægges i et samarbejde med alle relevante parter, og jeg vil gerne understrege, at jeg ikke forestiller mig, at der skal “tages noget” fra Aarhus Universitet.

Derimod tænker jeg, at det er absolut sund fornuft for staten at medvirke til (via Universitetet ) at skabe en geografisk mere balanceret udvikling på uddannelsesområdet.

Det er i hvert fald det, som jeg forestiller mig, og jeg har nu kontaktet Dansk Folkepartis uddannelsesordfører på Christiansborg for at løfte sagen op på det niveau, hvor den hører hjemme.

Og hvis jeg selv indvælges til Folketinget, vil jeg naturligvis arbejde videre med planen dér!