Bestyrelsen

Nicolai Estrup

Formand

Socialpædagog indenfor socialpsykiatrien i Randers kommune

Mærkesager:

Ældre området:
De ældre borgere i vores samfund står mit hjerte meget nært, og det gør oprigtigt ondt i mit hjerte, at se og høre den ene historie efter den anden om hvilket forhold de danske ældre efterhånden lever under. Vi skylder landets ældre borgere en værdig alderdom, i gode og trygge omgivelser. De er grunden til den velfærd vi i dag har, og vi har derfor et kæmpe ansvar overfor denne gruppe borgere.

Udlændinge området:
Jeg går ind for en stram men fair udlændinge politik, kommer du til Danmark skal du ville landet, du skal ikke blot arbejde, nej du skal forstå dansk du skal kende vores kultur og du skal indrette sig efter den. Vi har i Danmark et frisind som mange andre lande ikke har, det skal vi værne om, og det må tilflyttere ikke få lov til at ændre på.
Jeg mener at udlændinge skal have en chance på 5-10år for at etablere sig i Danmark og først herefter kan de tage del i vores velfærd.

Børn og unge området
Vores børn og unge er landets fremtid, vi skal investere i de unges uddannelse, de skal dygtiggøre sig indenfor det uddannelsessystem vi har, det er dog alfa omega at vores børn og unge er omgivet af fagfolk der ved hvordan der arbejdes med målgruppen, vi selv se det hele børn og støtte og udvikle. Vi skal ikke stille uopnåelige krav der ender i nederlag på nederlag, det er der ingen der vinder ved. Tværtimod skal vi med en pædagogisk tilgang hjælpe vores børn og unge på rette vej imod voksen livet.

Socialpolitik:
Eftersom jeg selv arbejder i psykiatrien oplever jeg ofte hvilket problematikker man som fagperson står overfor, vi skal have et system der hjælper svage borgere, de skal ikke kastes rundt fra sted til sted og nærmest kriminaliseres pga. Deres psykiske diagnoser. Det er vores ansvar at tage hånd om disse borgere så vi på den bedst mulige måde får hjulpet dem videre og forhåbentlig inkluderet tilbage til samfundet.

EU
Jeg er kritisk overfor vores medlemskab af EU, jeg mener EU skal tilbage til hvad det var, en handelsunion! EU skal ingen magt have i Danmark overhovedet.

Facebookside: Dansk Folkeparti - Nicolai Estrup

Mail: E-mail til Nicolai

Morten Grosbøl

Bestyrelsesmedlem, Byrådsmedlem

Da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 var Morten Grosbøl ikke i tvivl om, at det var det parti, som han ville stemme på. Først i 2006 blev han medlem af partiet.

Det var Muhammedkrisen som gjorde udslaget. Det var så voldsom en oplevelse for Morten Grosbøl, at han tænkte 'Nu er det nok!'

Medlemskabet har bevirket, at han nu har medindflydelse på udviklingen i partiet. Det er især partiets udlændinge/flygtninge- og EU-politik, som tiltaler Morten Grosbøl.

Ved byrådsvalget i november 2013 blev Morten Grosbøl valgt til byrådet i Randers, da Dansk Folkeparti forøgede mandatantallet fra en til tre mandater.

Desuden har han været næstformand i den lokale partiforening og folketingskandidat i Randers Nord kredsen. I byrådet er Morten Grosbøl medlem af børne- og skoleudvalget samt af havnebestyrelsen.

Selv om tonen ofte er hård i politik, har han på intet tidspunkt fortrudt, at han stillede op, og blev valgt.

Jeg er parat til at stå på mål for mine holdninger» siger Morten Grosbøl. «og om nogen, har vi medlemmer af Dansk Folkeparti været villige til at tage imod verbale knubs, på grund af vore holdninger» konstaterer han.

Han håber at helbredet vil blive ved at være godt, og han vil slet ikke afvise, at han også er på stemmesedlen til næste byrådsvalg.

Morten Grosbøl er gift med Frida Ljørring Pedersen, og det har de foreløbig været i 42 år. Sammen har de sønnen Lasse, som er arkitekt, og datteren Mette, der er 1. sopran ved Den Kongelige Opera. Datteren har skænket dem to børnebørn.

grosboel@grosboel.dk

Tekst : Egon Thomsen/RANDERSiDAG
Link til artikel:
http://randersidag.dk/?Id=11838

Susanne Nielsen

Medlem af Bestyrelsen & Byrådsmedlem

Indtrådt i Byrådet som suppleant for Anders Vistisen

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget
Medlem  af Landdistriktudvalget

E-mail til Susanne

    Jacob Mattar Olsson

    Næstformand

     

    E-mail til Jacob