Byrådet

Frank Nørgaard

Byrådsmedlem - Gruppeformand

Frank Nørgaard begyndte sin 3. periode i kommunalpolitik den 1. januar 2010. Med sine 958 personlige stemmer kan vi kun sige tillykke til Frank for et flot kommunalvalg.

Frank har i mange år været politisk engageret. Det begyndte egentligt op til folketingsvalget i 1987.

Mogens Glistrup fra Fremskridtspartiet og Preben Møller Hansen fra Fælles Kurs havde sat hinanden stævne i Mariager. På dette tidspunkt havde Frank endnu ikke stemmeret, men han fandt ud af hvor hans stemme ville falde i fremtiden.

Da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 så Frank at Pia Kjærsgårds nye parti havde langt mere politik at byde på end jeg syntes Fremskridtspartiet havde.

Skridtet til at opstille til kommunalvalget blev taget i løbet af sensommeren 2001.

Der havde længe været en snak i befolkningen om at man ikke kunne give tilbud på kommunens forskellige opgaver med mindre man var ”ven” med nogle i daværende Purhus kommunes forvaltninger, så det var i princippet enkelte håndværkere og entreprenører som lagde prisniveauet på kommunens opgaver. Ikke ligefrem en fordel for skatteyderne som jo af den grund ikke fik mest muligt for skattekronerne.

På et tidspunkt blev det så grelt, at et par erhvervsdrivende mødte op til et Byrådsmøde og klagede deres nød. Dette blev affejet med at man jo ikke kendte alle virksomheder i kommunen. De erhvervsdrivende kunne så fortælle, at skatteforvaltningen i kommunen i hvert fald godt kendte dem, så den købte de ikke.

Det blev så startskuddet på indtil videre otte år i kommunalpolitik for Frank.

Den første periode i Purhus kommune var Frank medlem af Tekniskudvalg, Børn- og Skoleudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

I anden periode, da Ny Randers blev skabt blev han medlem af Børn- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt Klagerådet.

Nu er Frank (fra 1. januar 2010) medlem af Økonomiudvalget og Børn- og Skoleudvalget.

En meget stor del af den kommende periodes arbejde bliver at få besparelserne på anbringelsesområdet styret på forsvarlig vis, således at INGEN børn eller unge bliver svigtet, men samtidig redder kommunens budget til gavn for hele normalområdet.

Mail: E-mail til Frank
Facebookside: Frank Nørgaard

Morten Grosbøl

Bestyrelsesmedlem, Byrådsmedlem

Da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 var Morten Grosbøl ikke i tvivl om, at det var det parti, som han ville stemme på. Først i 2006 blev han medlem af partiet.

Det var Muhammedkrisen som gjorde udslaget. Det var så voldsom en oplevelse for Morten Grosbøl, at han tænkte 'Nu er det nok!'

Medlemskabet har bevirket, at han nu har medindflydelse på udviklingen i partiet. Det er især partiets udlændinge/flygtninge- og EU-politik, som tiltaler Morten Grosbøl.

Ved byrådsvalget i november 2013 blev Morten Grosbøl valgt til byrådet i Randers, da Dansk Folkeparti forøgede mandatantallet fra en til tre mandater.

Desuden har han været næstformand i den lokale partiforening og folketingskandidat i Randers Nord kredsen. I byrådet er Morten Grosbøl medlem af børne- og skoleudvalget samt af havnebestyrelsen.

Selv om tonen ofte er hård i politik, har han på intet tidspunkt fortrudt, at han stillede op, og blev valgt.

Jeg er parat til at stå på mål for mine holdninger» siger Morten Grosbøl. «og om nogen, har vi medlemmer af Dansk Folkeparti været villige til at tage imod verbale knubs, på grund af vore holdninger» konstaterer han.

Han håber at helbredet vil blive ved at være godt, og han vil slet ikke afvise, at han også er på stemmesedlen til næste byrådsvalg.

Morten Grosbøl er gift med Frida Ljørring Pedersen, og det har de foreløbig været i 42 år. Sammen har de sønnen Lasse, som er arkitekt, og datteren Mette, der er 1. sopran ved Den Kongelige Opera. Datteren har skænket dem to børnebørn.

grosboel@grosboel.dk

Tekst : Egon Thomsen/RANDERSiDAG
Link til artikel:
http://randersidag.dk/?Id=11838

Susanne Nielsen

Medlem af Bestyrelsen & Byrådsmedlem

Indtrådt i Byrådet som suppleant for Anders Vistisen

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget
Medlem  af Landdistriktudvalget

E-mail til Susanne