Danmark har virkelig noget at være stolt af ………..

10apr

Blog af  Nini Kristensen. Medlem af Dansk Folkeparti  nifm@live.dk

Staten Danmark er en syg patient, der har indført en reform i 2013, hvor de syge og handicappet bliver udsat for en menneskeforagt der kun foregår i lande vi normalt aldrig ville sammenligner os med.

En reform som på mange måder gjorde nøjagtigt det som store dele af befolkningens indre svinehund tillod, godt hjulpet på vej af journalister, hvis fornemste opgave var, nemlig at marginaliserer en gruppe mennesker der er ramt hårdest af alle, nemlig dem der er syge og handicappet.

Mennesker der har været igennem en umenneskelig proces, der for de fleste har varet i gennemsnit 3,5 år, og efter reformen nu kan vare op til 5 år i ressourceforløb, med ydmygende arbejdsprøvninger, senest de famøse senge praktikker, gratis praktikker, fattigdom, der for manges vedkommende ender eller er endt i skilsmisser, dårligere helbred og traumatiseret børn, alt sammen velsignet af de folkevalgte, og med det offentlige som bøddel.

Det er noget at være stolt af i Danmark, samtidig med at store dele af den selvsamme befolkning velsigner horder af flygtninge og immigranter velkommen, for vi vil så gerne hjælpe de stakkels mennesker.

Fleksjobreformen er en succes – ”flere er kommet i arbejde stigningen er især på arbejde til dem under 10 timer om ugen” – siger eksperterne, der ikke kommentere de reelle problemer med reformen.

Nemlig at Reformen er diskriminerende og på mange måder overholder den ikke retten til ligeværd og lige rettigheder i forhold til det ”rummelige arbejdsmarked”, samtidig bliver fleksjobberen gjort til andenrangs-  borger i forhold til samfundet, når der tales om pensioner, forsikringer, optagelse/omlægning af lån hos banker og kreditforeninger, idet disse står registreret som modtagere af sociale ydelser.

Der er ingen hjælp at hente hos den nye beskæftigelsesminister, tidligere direktør i DA – Jørn Neergaard Larsen – han har aldrig har brudt sig om fleksjobordningen, har tydeligvis ikke meget tilovers overfor syge mennesker, og har ofte ytret sig kritisk, og derfor kan det blive endnu sværere for mennesker med nedsat arbejdsevne og sygdom at blive hørt og hjulpet af den vej.

Der er mange problemer med den nye reform:

 • Stavnsbinding til job på gammelordning af frygt for ny reform med mindsket sikkerhed.
 • Fleksjobbere fra gammelordning der er kommet i klemme økonomisk, ved konkurser og nedskæringer på arbejdspladser, og derved er tvunget over på ny ordning, eller ved højt timeantal ikke har mulighed for at få nyt job, idet man sidestilles med almindelige deltidsansatte i jobbet, eller er nødsaget til at have flere fleksjobs fordelt på flere arbejdsgivere, hvilket medfører hurtigere nedslidning og medfølgende hyppige sygdoms perioder.
 • Det er blevet umuligt at optjene/indbetale en ordentlig pension, idet der kun indbetales pension af den lille løn fra arbejdsgiver, deraf er der udsigt til mange endnu fattigere ældre – med endnu større plejebehov, såfremt de når pensionsalderen.
 • Det er blevet næsten umuligt at komme i fleksjob på nuværende arbejdsplads.
 • Det er blevet umuligt som fleksjobbere at fastholde de overenskomstmæssige rettigheder til løn, pension, feriefridage mm.
 • Det er blevet umuligt at gennemskue de kommunale ”lønsedler”.
 • Der er blevet usikkerhed omkring den kommunale fastsættelse af effektiviteten med risiko for løndumping.
 • Kommunerne trækker i flekslønstilskuddet når arbejdsgiveren udbetaler fleksjobbernes overenskomstmæssige ferietillæg, og dermed betaler arbejdsgiveren reelt ikke til medarbejderen men til kommunen, som ellers skal løfte loftet når der udbetales ferietillæg jf. lovgivningen, men de fleste kommuner gør det ikke.
 • Kommunerne modregner krone for krone i flekslønstilskuddet og ikke feriedage, når fleksjobberen får udbetalt feriepenge, optjent fra arbejdsgiver.
 • Diskrimination af fleksjobbere når de ønsker at optage/omlægge lån i pengeinstitutter og realkreditforeninger, idet fleksjobberen er registret som modtager af sociale ydelser.
 • Fagforeningerne kan ikke hjælpe deres medlemmer når der er tale om fejl i kommunernes flekslønsudbetaling, der kan fleksjobberen kun benytte kommunernes egne klageinstans, som er fejlbehæftet. Fleksjobberen har som regel ikke overskud til kampen eller er bange for eventuelle konsekvenser fra kommunernes side. FLEKSJOBBEREN HAR MÆRKET PÅ EGEN KROP HVAD DET OFFENTLIGE HAR AF BEFØJELSER.

Misundelsen ville ingen ende tage, når talen faldt på fleksjobbere inden den nye reform, men gad vide om de samme mennesker ville bytte, med et liv i smerter, med kronisk sygdom, fra arbejdsulykker, færdselsulykker, fritidsulykker, bivirkninger fra kræftbehandlinger, kronisk leukemi, et medicinbudget som andre familier har feriebudget, eller andet godt fra sygdommens verden, så man aldrig kan være sikker på at kunne deltage i familiens udflugter eller lægge ferieplaner hvis man havde råd, fordi man aldrig ved hvad morgendagen bringer, og som samtidig gør at man uheldigvis ikke kan arbejde på det ordinære arbejdsmarked på lige vilkår og på fuldtid.

Fleksjobberne, de syge og de handicappede står helt alene uden stemme – hvis der en – hviskes der så lavt at ingen rigtigt høre den, der er ikke noget rigtigt populært i den for de folkevalgte at sole sig i, derfor er den grønbroget tudse mere populær i Danmark end de syge og handicappede.

Danmark har virkelig noget at være stolte af, vi bruger nemlig 5 millioner kroner på at redde den udrydningstruede grønbroget tudse. Man regner med at der er 10-15 stk. tilbage som alle bor i et vådområde ved Københavns havn – så for at være på den sikre side vil jeg I mit næste liv være en grønbroget tudse…