De ansvarlige partier

24sep

Læserbrev af Morten Grosbøl,  Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Randers

De ansvarlige partier 

Så har byrådets ansvarlige partier endnu engang forhandlet sig frem til et budget. På ægte demokratisk vis er der ingen, der har fået alle deres ønsker igennem, men det er jo demokratiets vilkår. Kompromisets kunst!

Som sædvanlig er der også nogle, der har valgt at stå udenfor. De radikale kunne ikke få hvad de ville have til lærerne. Socialistisk Folkeparti betakkede sig for at give lidt tilbage til dem, der betaler det hele – nemlig erhvervslivet og de Konservative kunne ikke vente et par år med at få noget, så de takkede også nej! Det er den bekvemme løsning. Sig nej, så får du ikke ansvar for noget. Så er din godhed uplettet! Og du kan kritisere uhæmmet!

Eftersom det er forligspartierne, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der udmønter forliget og bestemmer hvordan eventuelle ændringer skal udføres, indser Listernes og de nævnte partiers vælgere forhåbentligt, at de stort set har spildt deres stemme. Disse partier ønsker at stå frit for at kunne kritisere, derfor tager de ikke et medansvar og derfor har de ingen indflydelse! Det er ikke arbejdende stemmer.

Vi ser det samme mønster i skolestruktursagen. Det stod klart for ansvarsbevidste mennesker, at noget burde gøres. De forenede brokkehoveder fastslog straks, at planerne var useriøse og at man ikke ville opnå det fornødne råderum!

Nu har vi netop fået at vide, at resultatet, provenuet er godt 37 millioner kroner. 37 millioner årligt oven i det nuværende budget. Det vil blive udmøntet til IT, bedre lokaler, kurser og andre gode og tiltrængte tiltag i folkeskolen. Uden denne rettidige omhu ville grundlaget for folkeskolen hurtigt være blevet dårligere. Skulle nogen ønske, at undskylde nogle af de knubbede ord, der faldt undervejs, så er det forståeligt – men næppe sandsynligt?

Nu håber jeg så, at noget af det næste, de ansvarlige partier går i gang med, er en aftale om konstitueringen efter næste kommunalvalg. Sådan som det foregår i dag, er det en uskøn forestilling. Vi bør sætte os sammen og få en fast aftale. For eksempel at det største parti eller den største gruppe får borgmesterposten og de øvrige poster fordeles efter de normale fordelingsregler.

Eftersom Listerne er bygget op om og lever og overlever på at kritisere Randers og dem, der forsøger at fremhæve Randers positive sider, er det ikke umiddelbart indlysende, at de vil være med. Med hensyn til enmandspartierne må man håbe på, at de bestemmer sig for deltage. Det ville i hvert fald give dem og deres vælgere større indflydelse, end de har i dag.