Debatmøde ”Har flygtningepolitikken slået fejl?” 28/2 2015 Hadsund.

29feb

Blog af Pia Nyholm Bestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti Randers.
Dansk Folkeparti og Venstre i Mariagerfjord afholdt søndag den 28/2 et stort debatmøde med deltagelse af Udlændige-, Integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) og Formand for Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget samt Udlændigeordfører Martin Henriksen (DF).

Fil 29-02-2016 18.02.58Begge politikere fremstod veloplagte og imødekommende, både over for hinanden og de ca. 220 DF/V’ere der havde valgt at møde op. Uden hårde ord og hånlig tale, forsøgte de begge at give et kort indblik i deres politiske standpunkter og til dels fremtids visioner indenfor emnet ”Har flygtningepolitikken slået fejl?” 

Der skal ikke herske nogen tvivl om at jeg var enig med Martin Henriksen i hans oplæg, men muligheden for at gå “til hovedet” altså ministeren, kunne jeg ikke lade være med at benytte mig af.

Personligt blev jeg glad for at høre ministeren udtale, at hun havde iværksat en form for uddannelse af asylansøgerne på asylcentrene, om hvordan man opfører sig i det Danske samfund. Jeg håber min mail til hende den 9. januar har inspireret hende til den ide.

Uddrag af afsendt mail 1:

—————————————–

“For at undgå en gentagelse af de forfærdelige scener og rædselsfulde overgreb, der fandt sted på bl.a. Köln banegård nytårsaften 2015, af nordafrikanske og arabiske unge mænd.

Så skal der i samme øjeblik en migrant/flygtning får udleveret sit nye sengetøj, udleveres en pjece om danske sædvaner og kvinders rettigheder i samfundet, på både engelsk, tysk, fransk og arabisk.

Yderligere skal enhver flygtninge organisation eller center, pålægges et ansvar for at alle migranter/asylansøgere får forevist en film om pjecen og får gennemdebatteret den”.
—————————————-

Endnu et af de punkter som Ministeren specielt ramte mig med, var at vi skulle komme over vores ”Misforståede hensynstagen” i det danske samfund. Den åd jeg levende. Så var det bare en skam at hun stillede sig undrende over for mit spørgsmål:

“Nu ministeren taler om at vi skal af med den “misforståede hensynstagen”, hvordan kan det så være at jeg læser i medierne at der er forskel på om danskere og flygtninge, skal have en børneattest ved job i daginstitutioner.
– Mener Venstre at risikoen for overgreb udført af flygtninge er mindre, end af danskere?”

Ministeren så mildt måbende ud og svarede at dette havde hun ikke hørt om, men hendes personlige mening var at alle der arbejdede med børn skulle ha en børneattest. Efter Debatmødet lovede jeg hende at sende links til artikler mm.

Uddrag af afsendt mail 2:
————————————–

Som lovet er her et par af de sager, der har fået mig til at stille førnævnte spørgsmål:

Artikel i EB omkring flygtninge og børneattester – 17 feb. 2016
http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/regeringen-vil-droppe-boerneattest-for-flygtninge-i-daginstitutioner/5956000

 

————————————–

Nini havde også et par spørgsmål:2016-02-28 15.09.36
“Hvad vil fru Støjberg effektivt gøre for at få sendt afviste asylansøgere samt disse kriminelle der er på tålt ophold sendt hjem”.

Inger Støjberg: Vi har lavet en udslusnings lejr i Haderslev, hvor man skal registreres elektronisk hverdag, og hvis man ikke overholder dette, kan man få en elektronisk fodlænke på. Vi har bevidst lavet disse lejre for at deres ophold ikke skal være specielt komfortabelt, samtidig vil vi gerne vide hvad de går og laver og hvor de er. Vi er ligeledes i gang med at lave individuelle aftaler med lande som vi vil sende afviste asylansøgere tilbage til – eksempelvis har vi lavet en aftale med Sri Lanka om at de skal modtage deres borgere.

“Hvornår vil regeringen stoppe denne forskelsbehandling der foregår ude i kommunerne i forhold til danske borgere og indvandrere – hvordan kan det være at især disse kvinder kan gå i årtier på kontant hjælp, når de reelt aldrig har måtte -ville – kunne være til rådighed for arbejdsmarkedet.  Hvis jeg i morgen beslutter af kulturelle baggrunde at nu vil jeg gå hjemme, så skal min mand forsørge mig – eller jeg må ud og samle flasker eller evt. begå kriminelle handlinger for at få mad på bordet, kontanthjælps kassen er smækket i undtaget for disse kvinder”.

Martin Henriksen: Godt spørgsmål som jeg vil tage med tilbage til Christiansborg.

Inger Støjberg: Vi kan kun lave lovene og det er ude i kommunerne de skal håndhæves – i og med at beskæftigelse og socialafdelingen hører sammen, vil man kunne komme med mange argumenter for at disse personer har kulturelle – sociale – og andre barriere for ikke at være parate til arbejdsmarkedet.

Jeg vil gerne slå fast at det altid er godt at arbejde – også selvom man har begrænsninger – er syg eller på andre måder ikke er i stand til at arbejde på fuldtid.

Ud over spørgsmål stillet af Medlemmer DF Randers blev der stillet mange flere interessante spørgsmål, både dem og svarene på dem, håber jeg medierne vil skrive om. Der var i hvert fald en god del af dem til stede.

Tak til  Jan Schwartz (Næstformand for DF Mariagerfjord) og Pernille Roth (Formand for V Mariagerfjord) for et godt arrangement og fordi vi måtte deltage.

Links til mediernes omtale:

Fjordavisen: http://www.fjordavisen.nu/?Id=15979

Hadsund Folkeblad (side 11) : http://www.e-pages.dk/hadsundfolkeblad/280/

RANDERSiDAG: http://randersidag.dk/?Id=15304