Demenslandsbyen – Møllevang bliver nu en realitet.

29sep

 

LÆSERBREV Af Susanne Nielsen Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Randers

Stor tilfredshed i Dansk Folkeparti i Randers.

Vi har i dag sammen med Venstre lavet det kommende års budget.

Dansk Folkeparti har fået mange af vores kerneopgaver igennem.

Jeg glæder mig især over, at rækkehusene og Center Møllevang omdannes til ”Landsbyen Møllevang”.

Et liv med demens er fyldt med store udfordringer for borgeren og deres pårørende.

Personalet får nu flere muligheder, for at understøtte beboerne, så de får større mulighed, for mere selvstændighed og livskvalitet i daglige. For alle der er tæt på demente, er trygheden i attraktive rammer altafgørende.

Parterapi for at forebygge skilsmisser – kan fortsat tilbydes, til glæde for mange familier.

Tilbud om hjemmebesøg for ældre er nu ændret, så alle uanset nationalitet, modtager samme tilbud.

Der har været en helt urimelig forskelsbehandling, hvor ikke etnisk danskere, har modtaget tilbuddet 10 år før borgere med dansk baggrund.

Derudover er det nu blevet sikret, at ældre eller syge borgere, der har brug for hjælp, kan se frem til, at der fremover kommer færrest muligt forskellige hjælpere i deres hjem.

Det har hidtil ikke været godt nok, at borgere skulle forholde sig til alt for mange hjælpere.

Dansk Folkeparti ser frem til, at indvandrere får lært det danske sprog, så udgifterne til tolkebistand fremad rettet  kan minimeres.

Et aktivitetshus til borgere med handicap er ligeledes budgetteret. Og fremtiden for Vennepunktet på Lucernevej er sikret i 2017.

OG vores FREMTID –som er børnene. Der kan forældrene nu komme til, at mærke flere hænder i institutionerne. Ligeledes er skoleområdet og idrætten styrket.

I en budget forhandling kan rigtig mange tiltag lykkedes, når der samarbejdes og der stilles realistiske krav.