Den nye bestyrelse efter Ekstraordinær generalforsamling

20apr

Det var godt at høre fra medlem af hovedbestyrelsen og dirigent Preben Elmenhoff, at flertallet af den gamle bestyrelse på baggrund af mails og protester fra både medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, havde truffet den rigtige beslutning, om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Således valget af bestyrelsesmedlemmer blev foretaget efter vores vedtægter og at der ikke senere kan herske tvivl om bestyrelsens mandat til at træffe beslutninger.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i god ro og orden.

Den nye bestyrelse ser herefter således ud:
Formand Børge Olsen
Næstformand Lars Krogsdorf-Jensen
Bestyrelsesmedlemmer
Kenneth Troelsen
Nicolai Estrup
Pia Nyholm
Henrik Schmidt
Susanne Nielsen

Suppleanter
1. Nini Kristensen
2. Jacob Mattar

Tillykke til de valgte