Den virkelige verden!

12okt

Læserbrev af Morten Grosbøl,  Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Randers

Den virkelige verden!

At det ikke kommer mig ved, hvem de ansatte vælger som tillidsrepræsentanter, er jeg fuldstændig enig i, så længe disse tillidsrepræsentanter nøjes med at repræsentere de ansatte i tillidsmandssystemet.

Det er en anden sag, når disse personer går ud med politiske budskaber. Så melder de sig – så at sige – ind i det politiske univers og kan ikke længere påberåbe sig en tillidsmands immunitet.

Når Kasper Fuhr igen, igen går ud og taler Randers ned – ivrigt sekunderet af Henrik Manero Hald, der ifølge Velfærdslistens hjemmeside er medlem af både organisationsudvalget og det tværpolitiske udvalg – så bliver selv jeg usikker på, om ”fagpolitik og partipolitik er to forskellige ting, og det kan vi godt håndtere”

Hvis man lige var kommet ind med firetoget og blev præsenteret for klippet fra Kasper Fuhrs private kampagnemedie TV2 Østjylland og var blev spurgt om, hvem der var politiker og hvem der var ansat, så ville rigtig mange have gættet forkert!

En rigtig journalist kunne for eksempel have spurgt de to herrer om, hvorfor de hader forvaltningen så meget, at Velfærdslisten ved flere lejligheder har prøvet, at fjerne navngivne chefer. Et andet godt spørgsmål kunne have været, om ikke Velfærdslisten kunne få mere indflydelse ved at forhandle med de øvrige partier, fremfor at melde disse til Statsforvaltning og Ombudsmand. Eller, hvordan vil Velfærdslisten fastholde borgerne i Randers, når de vil brandbeskatte dem?

Jeg vil gerne gøre det klokkeklart, at jeg ikke anfægter de ansattes ret til at vælge, hvem de har lyst til. Til gengæld har jeg og andre lov til at mene, at hvis man sidder som repræsentant for en gruppe mennesker og de mennesker har kendt ens politiske tilhørsforhold, da de valgte en, så har flertallet af disse vel samme indstilling?

Det er lysende klart, at listernes overlevelse er afhængig af, at de kan skabe sensationelle overskrifter. Det lykkes pt fremragende, fordi de bliver godt hjulpet af en venstreorienteret journaliststand. Det store spørgsmål er, hvor længe de kan skjule for deres vælgere, at de aldrig får noget gennemført i den virkelige verden!