Ekstraordinær Generalforsamling

08apr

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag den 19. april kl 19.00 i Fritidscenteret, lokale 8, 1. sal*
Vestergade 15
8900 Randers C

*Elevator forefindes i indgangen fra Vestergade
Parkering bag Fritidscenteret

——————-

Da der i forbindelse med vores ordinære generalforsamling, desværre er sket en procedurefejl ved valget af nye bestyrelsesmedlemmer, har vi i bestyrelsen besluttet at foretage et omvalg.

Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2016, med dette ene punkt på dagsordenen.

Uddrag af standardvedtægterne:

§8 Afstemningen

Blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer.

Ved stemmeafgivelse til bestyrelsesvalg, hvor der skal vælges flere kandidater, skal der på hver stemmeseddel opføres en person mindre end det antal personer, der skal vælges. De personer der herefter har fået flest stemmer, anses som valgt.

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Dette betyder, at der kun skal anføres 2 personer på stemmesedlen da der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

På valg fra bestyrelsen er:
Kenneth Troelsen
Nicolai Estrup
Sabina Jørgensen

Tilmelding nødvendig senest den 12. april 2016 til
Børge Olsen, tlf.: 4061 2210 – formand@df-randers.dk
Lars Krogsorf, Tlf.: 6086 0800 – naestformand@df-randers.dk