En bjørnetjeneste

10jan

LÆSERBREV Af Morten Grosbøl, – medlem af Randers Byråd for Dansk Folkeparti.

Alle kender udtrykket en bjørnetjeneste og før i tiden var der enighed om, hvad det betød. I dag er der mange der tror, at en bjørnetjeneste er en stor tjeneste! Det er faktisk ikke tilfældet. Udtrykket stammer fra en fabel af La Fontaine, hvor en bjørn, der elsker sin herre, opdager, at der sidder en flue i hovedet på ham, mens han ligger og sover. Det vil bjørnen gerne gøre noget ved, så den tager en stor sten og slår fluen ihjel. Desværre dør bjørnens herre også.

Derfor er en bjørnetjeneste en tjeneste som er velment, men som ender med at gøre mere skade end gavn!

En sådan tjeneste har Kasper Fuhr Christensen lige gjort Randers kommune eller mere specifikt familieafdelingen. Under dække af at ville hjælpe anmelder han kommunen til ombudsmanden, selvom alle ansvarlige parter er enige om, at en varig opretning af familieafdelingen vil tage tid og kræve ro og besindighed om sagen. Der er ansat nye chefer, der er indkaldt en task force, der har baggrund i hhv Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, der er indkaldt en ekstern revision og der er enighed om at bevilge flere penge til at løse problemet. Så der bliver gjort noget. Faktisk rigtig meget!

Man kan kun gisne om, hvad Kasper Fuhr Christensen og de højtplacerede tillidsfolk der også sidder i Velfærdslistens styregruppe har tænkt på, da de anmeldte kommunen til ombudsmanden? Har de overhovedet tænkt? Er det andet end et af Velfærdslistens normale overbud, der har til formål at vise handlekraft?

I denne situation er der ingen tvivl om, at dem man siger man ønsker at hjælpe, bliver væsentligt dårligere stillet ved hjælpen.

En bjørnetjeneste!

Og så er jeg for øvrigt træt af hele tiden at høre at byrådet har problemer. Hvis du stilfærdigt kommer kørende ud af vejen og en sindssyg bilist forsøger at tvinge dig ud i rabatten, er det så dig eller galningen, der har problemer?

De fleste afgørelser i byrådet ender med stemmetallene 25 mod 6. Er det så de ansvarlige partier eller er det dem der konsekvent prøver at sabotere systemet, der har et problem?

Har vi virkelig fortjent så mange bjørnetjenester?