Er vi i humanismens navn blevet blåøjede?

03jun

LÆSERBREV Af Nicolai Estrup, Randers – bestyrelsesmedlem, Dansk Folkeparti.

Randers kommune er lige nu i gang med at implementere et fuldstændigt tankeløst projekt. I humanismens navn påberåber man sig retten til at gamble med vores børn, vores udsatte og vores ældres trivsel i de kommunale institutioner.

Randers kommune vil i den kommende tid præsentere en plan, der går ud på, at over 300 flygtninge der kommer til byen, skal have mulighed for at komme i praktik indenfor samtlige kommunale institutioner. Ja, faktisk så tvinges institutionerne til at tage imod denne ‘hjælpende hånd’.

Jeg sidder med stor undren tilbage og tænker på, hvordan man fra kommunens side tør tage denne satsning. Hvordan skal sosu-hjælperen på plejecentrene få tid til at skulle agere vejleder for flygtninge?

Render vores varme hænder ikke stærkt nok i forvejen? Det skal siges, at der med denne ordning ikke bliver tilført flere ressourcer til områderne, der skal modtage disse mange mennesker, skønt de ansatte fortsat har samme arbejdsbyrde.

Vi har hverken børneattest eller straffeattest på disse mennesker, noget vi ellers forlanger af alle – selv frivillige medarbejdere. Mener vi virkelig at de skal til at varetage vores børns interesse i dagtilbuddene? Det mener jeg ikke.

Det er for utrygt, netop børneområdet står til at blive hårdt ramt, idet der efter forslaget, skal implementeres over 100 flygtninge alene på dette område.