Europol – når politi og politik er det samme

03dec

Blog af Nini Kristensen – Medlem af Dansk Folkeparti

Der har været meget snak om Europol, især i forbindelse med afstemningen om retsforbeholdet. Indtil da var det nok ikke den organisation, de fleste hørte mest om.

Der var, indtil den nævnte afstemning, mange udmeldinger fra politisk side om, hvor frygteligt svært, ja nærmest umuligt, det ville være for lille Danmark at forhandle sig til en aftale om fortsat Europol-samarbejde. Og om, hvordan vi ville blive ramt af en flodbølge af det værste kriminelle afskum, hvis vi kom til at ‘stå udenfor’. Der var hændersvriden, tænders gnidsel, enkelte var på grådens rand. I hvert fald når der var kamera på.

Disse udmeldinger kom især fra den side, som jo helst havde set retsforbeholdet elimineret, dvs. dem med de store, forkromede globalistiske EU-fantasier, der også omfatter et supranationalt EU-politi med transnationale beføjelser til efterforskning, tilbageholdelse og domfældelse.

Europol så dagens lys som en forlængelse af EU i 1999. Dog var man startet ‘i det små’ i 1994, som en direkte udløber af Maastricht-traktaten fra 1992. Det var den, der rigig ‘satte turbo på unionen’. Til at begynde med blev organisationen finansieret direkte af medlemsstaterne. Den blev først et rigtigt EU-agentur med eget EU-budget i 2011. Europol har 28 medlemslande.

Interpol blev oprettet i 1923, med de første spæde skridt tilbage i 1914. Organisationen har nu 190 medlemmer. Der blev oprettet en særlig Repræsentation i EU i 2009.

I 2011 blev der indgået formel samarbejdsaftale mellem Interpol og Europol (see 1. og 2.). Denne aftale er yderst omfattende (se 3.). Aftalen er faktisk så omfattende, at man nødvendigvis må stille sig selv nogle spørgsmål:

1 – Hvilke oplysninger kan man forestille sig, at Europol vil tilbageholde fra Interpol via de nu forbundne databaser? Og hvorfor skulle de gøre det?

2 – Hvilke oplysninger kan man forestille sig, at Europol vil forsinke udlevering af til Interpol via de nu forbundne databaser? Og hvorfor skulle de gøre det?

3 – Hvilke oplysninger er det, som vi ikke vil kunne indhente via Interpols databaser?

4 – Hvilket samarbejde er det, vi ikke vil kunne have med Interpol i stedet for med Europol? Hvad er det, som Europol gør, der er unikt for dem og som vi kun kan drage fordel af via denne organisation?

5 – Hvad gjorde EU-landene, både indbyrdes og enkeltvist, med hensyn til internationalt politisamarbejde, inden Europols oprettelse? Kan vi mon alle huske det ragnarok af kriminalitet, som skabelsen af Europol gjorde en ende på?

6 – Hvordan kan ikke-EU-lande (se 4.) få aftaler med Europol, hvis et EU-land ikke kan?

7 – Hele unionstanken er den våde drøm om det supranationale, det føderale, udviskningen af nationalstaten. Også når det handler om Europol. Har vi virkelig lyst til på den lange bane at være med i et supranationalt politisamarbejde, hvor politi fra enhver deltagende stat kan foretage efterforskning og anholdelse samt udlevere til retsforfølgelse i enhver anden deltagende stat på mistanke om overtrædelse af lovgivningen i pågældende land?

De oplagte svar på disse spørgsmål fører til en uundgåelig konklusion, der er den samme som med ‘alt det andet unions-uvæsen’: Europol har mere brug for medlemslandene end omvendt. Uden medlemslande, intet Europol.

Så hvis EU fortsat vælger at agere småfornærmet, og visse, EU-entusiastiske, hjemlige politikere bevidst bruger denne holdning til at score billige point på hjemmefronten, så må vi altså sætte streg under en kendsgerning: Vi har ikke desperat brug for Europol. Det ved de selvfølgelig godt, dernede i EU. Og vi ved det godt. Men de kan ikke tillade sig, at give udtryk for denne erkendelse, for det er ensbetydende med at sparke et ben væk under den skammel, de sidder på. Og så vælter det hele for dem. Så maler de sig hellere helt ind i den krog, hvor det bliver umuligt for dem at komme ud. Dem om det.

1. INTERPOL AND EUROPOL AGREE JOINT INITIATIVES TO ENHANCE GLOBAL RESPONSE AGAINST TRANSNATIONAL CRIME
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/interpol-and-europol-agree-joint-initiatives-to-enhance-global-response-against-transnational-crime

2. AGREEMENTS WITH INTERNATIONAL ORGANISATIONS
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/other-agreements

3. International Journal of Criminal Investigation Volume 2 Issue 3 / 2012 169-175
THE COOPERATION BETWEEN EUROPOL AND INTERPOL IN THE FIELD OF COMBATING CROSSBORDER CRIMES
http://www.ijci.eu/published/IJCI_39_Vladulescu.pdf

4. OPERATIONAL AGREEMENTS
https://www.europol.europa.eu/partners-agreements/operational-agreements

Nini Kristensen
Medlem af Dansk Folkeparti