Fastholder Randers Kommune flygtninge- og indvandrerkvinder på overførselsindkomst?

07apr

LÆSERBREV af Pia Nyholm, Bestyrelsesmedlem DF-Randers.

Umiddelbart efter udsendelserne på TV2 om ”Moskeerne bag sløret”, satte jeg mig for at undersøge hvordan det stod til i Randers kommune med flygtninge- og indvandrerkvinder på offentlig forsørgelse.

Jeg sendte fire spørgsmål til vores borgmesterkontor. Det ene af dem vil jeg kigge på i dette læserbrev.

Spørgsmål: Hvor stor en procentandel af flygtninge- og indvandrerkvinder mellem 30 og 65 år på kontanthjælp, har de sidste 2 år været i virksomhedspraktik i forhold til danske kvinder i samme alder?”

Svar: I perioden 1. januar 2014 til 16. marts 2016 har 1.192 kvinder med dansk oprindelse modtaget kontanthjælp, heraf har 596 været i virksomhedspraktik svarende til 50 %. Tilsvarende har 336 kvinder med indvandrerbaggrund modtaget kontanthjælp i perioden. Heraf har 109 været i virksomhedspraktik svarende til ca. 32 %.

68 % af flygtninge- og indvandrerkvinder i Randers på kontanthjælp aktiveres ikke. Det synes jeg, er et meget stort antal, og det er slet ikke acceptabelt. Men, det er jo en offentlig hemmelighed, at ”ikke aktiveringsparate kontanthjælpsmodtagere” parkeres på kontanthjælp af flere årsager. Så det reelle svar på, hvor mange der modtager kontanthjælp, uden der stilles krav til dem, det får jeg ikke besvaret. Altså må der stilles nye spørgsmål til borgmesteren. (og de er afsendt.)

Borgmester Claus Omann (V) udtaler på byrådsmødet den 4. april 2016:

”Jeg kan opsummerende oplyse, at tallene viser en vis overvægt i andelen af indvandrerkvinder på offentlig forsørgelse sammenstillet med kvinder, der har dansk oprindelse. Det ville naturligvis være glædeligt, om endnu flere flygtninge- og indvandrerkvinder var en del af arbejdsmarkedet, og det er et forhold, som der bliver arbejdet meget med”.

Jamen, det bliver jo spændende at se, om antallet er stigende eller faldende næste år, eller om Randers Kommune stadig fastholder flygtninge- og indvandrerkvinder på overførselsindkomst, fordi det nu engang er nemmere/billigere.

Jeg har skrevet det før og jeg skriver det gerne en gang mere for Prins Knud.

Jeg kan under ingen omstændigheder acceptere at der i vores oplyste land, går kvinder rundt som TRUES eller FORBYDES at opnå færdigheder, som kan hjælpe dem med at kunne bryde ud af det parallelsamfund de fastholdes i. Ej heller at der stilles større krav til danske kvinder, end der stilles til flygtninge- indvandrerkvinder for at opnå hjælp.

Tak for ordet