Forsøg med bevidstløse kan være ulovlige

18mar

Nicolai Estrup, Randers, undrer sig over, at han, hans søn og alle andre kan blive udsat for forsøg ved indlæggelse, og at der er hjemmel til det. Sundhedsministeriet og Europa Kommissionen kan ikke forklare sig.

Fordi det er en forordning, gælder forordningen i samtlige EU-lande.

Résumé: Nicolai Estrup fra Randers, bad i december sidste år sundhedsminister Sophie Løhde (V) forklare, hvordan hans søn Viktor samt hans øvrige familie kunne undgå at blive udsat for forsøg, såfremt det skulle ske, at de indlægges akut og i bevidstløs tilstand.

En EU-forordning tillader, at der kan foretages forsøg med bevidstløse personer, herunder børn, som indlægges akut på et hospital. Fordi det er en forordning, gælder forordningen i samtlige EU-lande.

Ministeriet og EU kan ikke svare
Brevet fra ministeriet besvarede ikke Nicolai Estrups spørgsmål, og derfor afsendte han endnu et brev til sundhedsministeren. Det er der kommet svar på, men heller ikke i dette brev er ministeriet i stand til at forklare, hvordan det kan undgås, at blive udsat for forsøg.

I svaret hedder det bl.a. at “…tidligere fremførte indvendinger fra patientens side skal respekteres.” Det betyder, at hvis den ansvarlige for forsøget er bekendt med, at en person tidligere har haft indvendinger imod at blive forsøgsperson, må der ikke laves forsøg med den vedkommende person.

Læs mere på RANDERSIDAG