Hjælp i nærområder fremfor flygtningemodtagelse

16jan

LÆSERBREV Af Claus Kvist Hansen – medlem af Folketinget (DF), Randerskredsen.
clausdebatbillede
Vi står overfor en historisk uholdbar flygtningesituation. Et er, at vi ikke kan absorbere de mange fremmede kulturelt, men vi har heller ikke råd, hvis vi ønsker at bevare vores velfærdssamfund.

Hele forudsætningen for stabilitet, demokrati og velstand er en stærk, homogen stat, der er karakteriseret ved et velfungerende politisk fællesskab. At antallet af migranter og flygtninge er ude af kontrol, bekræftes af udgiften til flygtningemodtagelse, hvor der næste år vil blive brugt godt 4,4 mia. kr. Det svarer til omtrent en tredjedel af den samlede, danske udviklingsbistand. At det er kommet så vidt, taler sit eget groteske sprog.

Sammenligner man med tidligere år, så gik knap 9 pct. til flygtningemodtagelse i 2014, i år er det knap 17 pct. og til næste år forventes det altså, at næsten 30 pct. af den danske udviklingsbistand, behøves i Danmark.

Det er yderst beklageligt, ikke mindst set i lyset af, at de mange penge kunne have gjort langt større gavn i nærområderne. Her kunne langt flere mennesker være hjulpet for de samme penge, og der blev ikke gjort forskel på rig og fattig.

Som det er i dag, er det de mest ressourcestærke der ender i Danmark, fordi de betaler en menneskesmugler en klækkelig sum og bevæger sig gennem Europa. Det er derfor moralsk rigtigst, at alle behandles lige i nærområderne.

På den måde tvinges de ressourcestærke flygtninge også til at tage et socialt ansvar og medvirke til at genopbygge deres hjemland. Af samme grund skal vi, fra dansk og vestlig side, lægge størst muligt pres på lande i nærområdet.