Kan du høre, hvordan vi gungrer?

13nov

LÆSERBREV Af Morten Grosbøl, medlem af Randers Byråd for Dansk Folkeparti.

”Kan du høre, hvordan vi gungrer?”, som musen sagde til elefanten, da de passerede en bro! I den forløbne uge har byrådsmedlem Mogens Nyholm været ude og gungre radikalt! Anledningen er Dansk Folkepartis forespørgsel om, hvor stor en del, af de ressourcer forvaltningen bruger til at betjene byrådets partier, der kan henføres til de fire partier, Velfærdslisten, Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og de Radikale!

Det viser sig, at når det drejer sig om Styrelseslovens §11, så tegner de fire sig for 91,5%. Sagsindsigt §9 er det 93,8% og Løbende spørgsmål 83,3% af tidsforbruget. Alt andet lige bruger de fire partier sammenlagt 88,9% af ressourcerne. Man kunne også sige, at 6 mandater ud af 31 bruger ca 89%.

Det får så byrådets radikale fyrtårn til at proklamere at: ”Vi er nogle, der gerne tager borgernes tarv og gerne selv sætter en retning.” Hvilken retning hr. Nyholm? Mig bekendt ender de fleste afstemninger med 25 mod 6 i firebandens disfavør! Hvad nytter det at stille forslag, der bliver nedstemt, fordi I aldrig deltager i fremskaffelse af midlerne?

Endvidere erklærer dette sandhedsvidne, at Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ”nærmest er inaktive. De kommer praktisk taget ikke med egne forslag og tiltag.” Skolestrukturen, ”Dygtige sammen”, Fremtidens plejehjem, Byen til vandet, Hal4 og alle de daglige forretninger, for blot at nævne noget, er altså ingenting? – Hvorfor laver I så så meget vrøvl?

Og så er I vagthunde på borgenes vegne! Den klassiske vagthund stod lænket til sit hundehus. Den moderne udgave af vagthunden bor i sit bur og lukkes ud i den indhegning, den skal bevogte, når den arbejder! Fælles for dem er, at de laver en masse larm ved den mindste lyd og sjældent fanger nogen!

Men lænkerne har I fælles. De Radikale i form af en naiv forståelse af verden og de tre andre i troen på socialismen.

Næh! Må jeg så bede om en trofast familiehund, der kan lidt af hvert og som deltager sammen med den øvrige familie i livet, som det nu udfolder sig!