Menneskeforsøg lander på ministerens bord

16feb

Artikel af RANDERSiDAG.dk

Ministeriet skriver en hel masse om forsøg med mennesker, men de svarer ikke på mine spørgsmål om hvordan vi kan undgå at blive forsøgskaniner i akut opståede situationer’, siger Nicolai Estrup, Randers.

Nicolai Estrup og Viktor fritskrabt 468Nicolai Estrup fra Randers, bad i december måned sidste år sundhedsminister Sophie Løhde (V) forklare, hvordan hans søn Viktor samt øvrige familie kunne undgå at blive udsat for forsøg, såfremt det skulle ske, at de indlægges akut og i bevidstløs tilstand.

En EU-forordning tillader, at der kan foretages forsøg med bevidstløse personer, herunder børn, som indlægges akut på et hospital. Fordi det er en forordning, gælder forordningen i samtlige EU-lande.

Ministeriet svarer ikke på mine spørgsmål
“Ministeriet skriver en hel masse om forsøg med mennesker, men de svarer ikke på mine spørgsmål om, hvordan vi kan undgå at blive forsøgskaniner i akut opståede situationer,” siger Nicolai Estrup.

Ministeriet oplyser i sit svar, at en række betingelser skal være opfyldte for at kunne foretage forsøg med bevidstløse personer:

* Hvis forskningsprojektet efter sin karakter kun kan gennemføres i akutte situationer.

* Hvor forsøgspersonen ikke er i stand til at give et informeret samtykke, og det ikke er muligt at indhente et stedfortrædende samtykke fra nærmeste pårørende og praktiserende læge.

* Hvor der i stedet indhentes et samtykke fra forsøgsværgen (en forsøgsværge er en enhed bestående af to læger, som skal varetage forsøgspersonens interesser, og skal være uafhængig af interesser i forsøget).

Samtidig oplyses det, at tidligere fremførte indvendinger mod at deltage i forsøg bør respekteres.

“Det er jo meget godt, siger Nicolai Estrup, men der står bare ikke nogen steder, hvor man kan oplyse henne, at vi ikke vil deltage i forsøg,” påpeger Nicolai Estrup.

Ministeriets manglende oplysninger, har medført, at Nicolai Estrup nu har sendt en ny forespørgsel til ministeriet.

Sagen tages op politisk på Borgen
RANDERSiDAG.dk har spurgt Sundhedsministeriet, om hvorfor de ikke har givet et fyldestgørende svar på Nicolai Estrups spørgsmål, men fuldmægtig i ministeriet Rikke Skadhauge Seerup oplyser, at hun ikke må besvare spørgsmål, om personlige henvendelser fra borgerne.

Men politisk bliver sagen nu taget op. Den sundhedspolitiske ordfører fra SF Jonas Dahl MF, har stillet sundhedsministeren en række spørgsmål, ud fra de artikler, som RANDERSiDAG.dk har bragt.

“Jeg vil gerne vide, hvad der er op og ned i den forordning, og hvad lægerne må og ikke må. Det er det vigtigste at finde ud af,” siger Jonas Dahl, som kun har været sundhedsordfører siden sidste sommer, og har derfor ikke haft med sagen at gøre før nu.

Jonas Dahl forklarer, at han som far til to små piger godt kan forstå, at der er stor usikkerhed om forordningen.

“Når der er en bekymring, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for enten at få den bekymring be- eller afkræftet,” understreger Jonas Dahl, som er parat til at tage kampen op med EU-systemet, hvis det viser sig, at der er grund til bekymring.

Nicolai Estrup erkender, at der i et eller andet omfang skal ske forsøg med mennesker.

“Det må bare aldrig ske uden samtykke,” pointerer han.

“Jeg er ikke tryg ved tanken om, at hvis vi kører på ferie til f.eks. Rumænien, og der skulle ske en ulykke, at det så kan være rumænske myndigheder, som skal træffe bestemmelse, om der skal laves forsøg med Viktor,” understreger Nicolai Estrup.

RANDERSiDAG.dk møder mur af tavshed i Europaudvalget
RANDERSiDAG.dk har spurgt de medlemmer af Europaudvalget, som i 2013 gav mandat til den daværende sundhedsminister Astrid Krag. Af de otte folketingsmedlemmer, har kun Pia Adelsteen (DF) og Nikolaj Villumsen (EL) været i stand til at besvare vore spørgsmål. De stemte begge to imod.

Medlem af Europaparlamentet Jeppe Kofod (S) har dog svaret, men ikke på de spørgsmål, som vi stillede. Ellers er netavisen blevet mødt af en mur af tavshed eller svar, som er direkte misvisende.

Af RANDERSiDAG.dk

Link til WEB-TV