Moral eller dobbeltmoral?

06nov

Læserbrev af Morten Grosbøl,  Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Randers

Mennesker, der tror på venstrefløjens filtrerede virkelighed, er selv ude om det. I et brev til borgerne, byrådet og pressen fremstiller Kasper Fuhr sig selv som den ædle beskytter af de svageste i samfundet. Derfor bliver han mobbet af de onde, som prøver at fjerne fokus fra Kasper Fuhrs enestående iagttagelser om underskud og massive nedskæringer. Som alle, med en smule sund fornuft i behold, kan se, prøver de ansvarlige partier blot at få pengene til at slå til.

I brevet henvises til, at ”sagen alene handler om, at Kasper Fuhr 1 juli 2015 holdt møde med en borger, der var kommet i klemme i systemet.” og at han ikke var formand på det tidspunkt. Det er korrekt, men det var han den 14 juni, hvor han kom med følgende udtalelse: ”Jeg synes jo, det virker som en fuldstændig uværdig situation, hun står i, og derfor har jeg bedt forvaltningen fremlægge sagen for mig hurtigst muligt”

Den kendsgerning, der står tilbage, er, at Kasper Fuhr var formand da Heidi fik frataget sin BPA (Brugerstyret Personlig Assistance) den 1 juni, fordi hun ikke opfyldte betingelserne for ordningen.

Når han så, den 1 juli, efter af TV at være præsenteret som værende ”på besøg fra Randers Kommune” udtaler: ”Jeg synes, at den her situation er fuldstændig vanvittig, og jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt og uværdigt for Heidi” så underkender han dels sin egen rolle i sagen og dels forvaltningens arbejde!

Han vidste, eller burde have vidst, hvad forvaltningen udtaler dagen efter (2 juli): at Heidi havde fået adskillige tilbud, men ”Hun har ikke taget imod det!” Det er muligt at Kasper Fuhrs optræden ikke kan afvises juridisk. Til gengæld er den dybt uetisk og amoralsk. Han ved jo udmærket godt, at hverken forvaltningen eller de øvrige politikere kan tage til genmæle på grund af tavshedpligten!

Vi kender mønsteret. Det drejer sig ikke om at hjælpe borgerne. Det drejer sig om at komme i medierne og blive genvalgt. Jeg tror ikke, Velfærdslisten har fået noget som helst vedtaget i byrådet i denne periode. Det er helt klart, at de øvrige politikere ikke har lyst til at bruge de budgetmidler, de måske har fået kritik for at fremskaffe, på Listernes valgkamp. Faktisk er den sikreste måde til at få noget nedstemt, at lade en af Listerne fremsætte forslaget. Dels er irritationen over deres usaglige angreb på kommunen og forvaltningen til at tage og føle på og dels deltager de aldrig i at skaffe midlerne.

Tilbage står en Kasper Fuhr Christensen, som tilsyneladende er lige glad med kendsgerninger, bare han kan komme til at optræde i de medier, der beredvilligt stiller sig til rådighed for hans sociale vrangforestillinger. Det er ikke et tilfælde, at der indgår en rød stjerne i Velfærdslistens logo!