Rygepolitik i Randers Kommune

27okt

Blog af Lars Krogsorf-Jensen, Næstformand DF-Randers

At man i Randers Kommune har en vision om at gøre Randers røgfrit, kan der måske være en ide i, men RandersLKJ bliver ikke mere røgfrit ved at forbyde rygning i det offentlige rum.

Udover den diktatoriske og formynderiske holdning, der lægges for dagen i den nuværende debat, er det ikke DF-politik, at diktere det frie individs handlinger.

Hvorvidt rygning er sundt eller usundt, behøver vi naturligvis ikke at diskutere, men skal man ind og ”styre” hver enkel person på alt hvad vedkommende foretager sig, vil det så absolut være interessant, hvad næste skridt er.

Jeg hørte et tal, som siger at 19.000 personer dør årligt på grund af rygning.

Den 31. december 2012 var der 320.454 personer, der var diagnosticeret med diabetes, man forventer at der i 2025 er ca. 600.000 der har diabetes.

For Randers ligger tallet på godt 6.000 diagnosticerede diabetikere, derudover skønner man at ca. 3.400 endnu ikke har fået stillet diagnogsen. I 2025 forventer man at ca. 11.300 er diagnosticeret med diabetes i Randers Kommune.

De 73.900 diabetikere i Region Midjylland kostede ca. 6,9 mia. i 2008. (93.400,- / person)

Årligt har Staten en indtægt på ca. 6,5 mia, og en udgift på 3,5 mia. i forbindelse med rygning.

Alene disse to scenarier holdt op mod hinanden, vil jo betyde, at alt hvad der indeholder sukkerstoffer, fedt m.m. fremover også skal forbydes.

At Kræftens Bekæmpelse har gjort et fantastisk stykke lobbyarbejde, hersker der ingen tvivl om, men der er efter min mening mange andre områder, der rent sundhedsfagligt kunne tages op, i stedet for denne hetz mod en, i forvejen jaget befolkningsgruppe.