Sandheden er det første offer

15dec

LÆSERBREV Af Morten Grosbøl, – medlem af Randers Byråd for Dansk Folkeparti.

“Var det ikke for Velfærdslisten og Kasper Fuhr Christensen, så var byrådsflertallet sluppet af sted med at snyde kommunens svageste borgere for op mod 4,4 millioner kroner.” (Per Schultz-Knudsen, tidligere Kristelig, landsformand for CenterPartiet og organisations-koordinator for Velfærdslisten.)

“Nogle i byrådet påstår, at Velfærdslisten ikke skaber resultater. Jeg synes, sagen her i den grad viser, at vi gør en forskel, der især kommer udsatte og sårbare borgere til gode.” (Kasper Fuhr Christensen)

Baggrunden for hele sagen er kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, der blev indført af den tidligere regering med kontanthjælpsreformen. (Den bliver for øvrigt afskaffet pr. 1. januar 2016.)

Loven forudsætter, at begge parter får besked om den gensidige forsørgelsespligt. I Randers kommune, blev der ved en fejl i ca. 1/6 af tilfældene, kun udsendt underretning til den ene part. Det vil sige at sige 5/6 fik den korrekte underretning og derfor er underlagt lovgivningen!

Da vi stemte om sagen i byrådet, var anbefalingen fra Kommunernes Landsforening, at de, der klagede, skulle kompenseres, men at man ikke skulle gå ud og opsøge eventuelle tilfælde hvis det var for vanskeligt og for dyrt. Efterfølgende har eventuelle direkte klager til kommunen fået medhold.

Den gensidige forsørgelsespligt betyder, at hvis den ene i et samlevende par modtager kontanthjælp, har parret pligt til at forsørge hinanden – ligesom hvis parret var gift.

Konkret betyder det, at hvis man bor sammen med sin kæreste, og han eller hun har en formue eller en indtægt over et vist beløb, som de begge kan leve af, har ingen af parterne ret til kontanthjælp.

Nogle af Kasper Fuhr Christensens yndlingsord, der med bred hånd drysses ud over hans indlæg er: “sårbare”, “udsatte” og “svage”. Hvor sårbar og svag, man er, hvis man eventuelt bor sammen med en millionær, kan nok diskuteres. Der er mig bekendt ingen, der ved, hvilken økonomisk sammensætning de berørte par har haft?

Og lad os så slutte med at se på, hvad det egentlig er, Kasper Fuhr Christensen og Co. har udrettet! Jo, de har flyttet rundt regnet 3 millioner kroner fra budgettet, børnene, de ældre eller de handicappede til nogle tilfældige mennesker, som, hvis kommunen ikke havde begået en fejl, ikke skulle have haft noget!

Det er ægte velfærd.