Selvbedrag

06mar

LÆSERBREV Af Morten Grosbøl, – medlem af Randers Byråd for Dansk Folkeparti.

Hvis jeg kunne bilde mig selv ind, at jeg var 2,25 meter høj, så ville jeg kunne forsvare min nuværende vægt! Men det er jeg ikke og derfor falder min argumentation til jorden.

Således er det også med argumenterne i forbindelse med indvandringen. Man begynder med en eller flere urealistiske påstande. ”Vi skal bare integrere bedre” eller ”Man kan ikke se en væsentlig forskel på uddannelseslysten hos unge danskere og unge med anden baggrund”.

Hvis nu, bare som et tankeeksperiment, alle disse embedsmænd, politikere og journalister bare et kort øjeblik rev sig løs fra det spejl, hvor de står og beundrer sig selv og kiggede ud i den virkelige verden?

Det første spørgsmål man kunne stille: Ønsker disse mennesker overhovedet at blive integreret?

Sura 4.89. De ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem. Tag ingen af dem til ven eller hjælper!

Til oplysning for almindelige folkekirkekristne, så er Koranen Allahs befaling til menneskene og kan ikke diskuteres.

Det næste spørgsmål: Hvor godt har vi så gjort det ind til nu?

Det har Danmarks Statistik et par svar på:

Mandlige og kvindelige ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesfrekvenser er henholdsvis 53 pct. og 43 pct. i 2013. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen blandt personer af dansk oprindelse 75 pct. blandt mændene i 2013 og 72 pct. blandt kvinderne.

De ikke-vestlige efterkommere får lavere karakterer end drenge og piger med dansk oprindelse. Blandt drengene er deres samlede gennemsnit 5,1 mod 6,5 for drenge med dansk oprindelse. For piger med er det samlede gennemsnit 5,6 mod 7,1 for piger med dansk oprindelse.

Næste spørgsmål er: Hvad koster det?

Rockwoolfonden har opgjort at indvandrere og efterkommere i gennemsnit koster 160.000 kr. om året.

En asylsøger kostede i gennemsnit 220.100 kroner om året i 2014. Det er endnu ikke opgjort for 2015 endnu, men man forventer en omkostning på 214.600 kroner for hele året per asylsøger, oplyser Integrationsministeriet.

Sidste spørgsmål: Hvad kan vi gøre?

Den eneste logiske og holdbare løsning, hvis vi skal bevare et frit og demokratisk Danmark, er den Dansk Folkeparti anviser. Ikke-vestlige flygtninge skal ikke gøres til danskere. De skal leve og uddannes i sikkerhed i lejre, indtil de kan vende hjem for at genopbygge deres eget land.

Det er ikke nok at ønske noget. Det skal også være fysisk muligt!