Skolestrukturen tur-retur

03sep

Læserbrev af Morten Grosbøl,  Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti Randers

Skolestrukturen tur-retur

Under byrådets punkt vedrørende psykiatriens hus slog Bjarne Overmark og Kasper Fuhr endnu engang fast, hvor hensynsløs og ubarmhjertig socialismen er i hænderne på politiske fundamentalister.

Ovennævnte listeejere slog med syvtommersøm fast, at de håbede på, at Indenrigsministeriet ville forlange en genoptagelse af skolelukningsprocessen og Bjarne Overmark fremhævede, med håb i stemmen, ”at overordnede myndigheder tidligere har revet nybygninger ned!”

Listerne og deres faste klakører, ingen nævnt, ingen glemt, påberåber sig altid, at demokratiet ikke bliver fulgt. Når et flertal på treogtyve ud af enogtredive, efter en lang offentlig høringsproces, vedtager en efter deres mening nødvendig omstrukturering af skolevæsenet, er det ikke i listeoptik demokrati. Jo, mere man diskuterer med personkredsen omkring listerne, jo mere går det op for en, at for dem er det kun demokratisk, når listerne bestemmer. Det er ikke det demokratibegreb, jeg er vokset op med!

Efter nu i en rum tid at have skældt ud over, hvad vi påstås at udsætte børnene for, ønsker man nu i fuldt alvor, at hele sagen skal gå om. Forestiller man sig virkelig at genåbne skolerne og føre børnene tilbage? Hvor er den omsorg for børnene, man hele tiden har påberåbt sig? Hvorfor er det belastende for børnene at flytte den ene vej men ikke tilbage? Hvor vil man for øvrigt skaffe de nødvendige penge til flytningen fra? For ikke at tale om de øgede driftsudgifter?

I stedet for at acceptere den trufne afgørelse og samarbejde, om at få strukturen til at virke så hurtigt som muligt, har listerne gravet sig endnu mere ned i deres skyttegrave.

Det står desværre helt klart, at det ikke er børnenes tarv, der optager listerne. Listernes primære mål er at få maksimal omtale i medierne, ikke at gøre noget for børnene og Randers.

Det ville være befriende, hvis listerne og deres medløbere, bare som et forsøg, ville prøve at deltage konstruktivt i arbejdet. De ville ikke få så megen medieomtale, men de ville, i modsætning til nu, sommetider få noget af deres politik ført ud i livet.