TAG OVER HOVEDET OG INGEN BJØRNE

19sep

Nini Kristensen – Bestyrelsesmedlem Dansk Folkeparti Randers. Tale til årsmøde 2016 “Fri debat”.

Vi mennesker er ikke så komplicerede. Vi har brug for det, som mennesker altid har haft brug for.

Varme, mad, hule over hovedet, et bjørnefrit område, så er vi normalt godt tilpas.

Moderne mennesker har masser af intellektuelle opgaver og overvejelser ud over de helt basale behov. Men er man kold, sulten eller skal sove med et spyd ved hånden som værn mod bjørne, så er man for det meste ligeglad med de højere luftlag.

Derfor er det ingen overraskelse, at emnerne VELFÆRD og SIKKERHED hele tiden er på dagsordenen. Det er jo de samlende begreber for ild i hulen, kød over ilden og sikring mod vilde dyr.

VELFÆRD er noget, vi køber os til. I Danmark sker det ud fra et solidaritetsprincip, og midlerne indhentes via skatterne. Vi har et højt skattetryk. Men vi får mindre og mindre for pengene.

For skatteindtægterne går til noget andet, end de sikringer og goder, som de skulle skabe for borgerne.

Vi har pumpet et ukendt milliardbeløb i den såkaldte ‘GRØNNE OMSTILLING’. En vanvittig utopi baseret på en FN-politik, hvis ene formål er omfordeling af velstand fra de rige lande til de fattige.

Og så er der den anden omstilling, som man vel kunne kalde den ‘BRUNE OMSTILLING’. Nemlig den massive bølge af ulovlig immigration.

Jeg siger ikke ‘flygtningestrøm’. Langt de fleste er ‘flytninge’, med kun et ‘g’.

Måske flygter de fra fattigdom og kommer for AT SKABE SIG ET BEDRE LIV, men når man kan forbedre sin levestandard kolossalt ved bare at møde frem og kræve ind, hvorfor skulle man så yde noget?

Hvis de ville yde noget, kunne de så? Der viser det sig, at det kan de faktisk ikke. De kan/vil ikke lære sproget. De kan/vil ikke arbejde sammen med danskere og/eller kvinder. De vil ikke røre ved forskellige ting. Faktisk kan de i vid udstrækning heller ikke holde hinanden ud.

De er det modsatte af 60ernes ‘gæstearbejdere’. De er ‘uindbudte gæster, der hverken kan eller vil arbejde’.

Når pengene er brugt, kan de ikke bruges igen på hverken hospitaler, skoler, plejehjem eller som støtte til de borgere, der uforskyldt finder sig ude af stand til selvforsørgelse.

Når der bliver flere til at spise kagen, og den ikke bliver større, så er der generelt mindre til alle. Og på absurd vis har de illegale mere ret til kagen end danskerne selv, hvis man skal tro de KONVENTIONSRELIGIØSE.

For de konventionsreligiøse står gamle aftaler, indgået i den bedste mening, langt over Danmarks Riges Grundlov. De fortier dog, at forudsætningen for konventionerne naturligvis var, at alle følger reglerne. Også dem, som ønsker at flytte til andre lande.

Immigrantstrømmen går tydeligvis ud over VELFÆRDEN.

Men den udgør også en SIKKERHEDSRISIKO på adskillige fronter. Vi ved reelt ikke, hvem nogen af dem er. Eller hvor de kommer fra. Eller hvad de fejler.

Terrorister på fodtur? Tuberkulose, kolera, kopper eller difteri? Det ved man bare ikke. Men vi ved, at de fleste af dem er muslimer. Vi har nok dokumentation for, at den muslimske kultur og religion ikke er kompatibel med vores egen og for deres tendens til ekstrem vold. Sagde du noget, som jeg føler mig stødt over? Så skal du da dø! Det har man gjort meget for at undertrykke i mange lande. Nej da, ikke volden, men at vi finder ud af det. Men der kommer mere end nok frem til, at alle kan se det: De illegale immigranter er en kæmpe trussel, økonomisk såvel som på det helt basale, fysiske plan.

VELFÆRDEN og SIKKERHEDEN er truet.

DANSK FOLKEPARTI er det parti, der mest oplagt har erkendt disse trusler. Nogle af de andre har nok også erkendt det, men tør ikke sige det ret højt. Folk skulle nødig kløjs i designerkaffen.

Intet land kan redde resten af verden. Man har heller ikke pligt til at prøve. Når vi vælger at hjælpe, skal det ske, hvor hjælpen gavner mest. Det er ikke vores opgave, at huse og forsørge illegale tilflyttere. De skal omgående interneres og herefter ud igen så hurtigt som muligt.

Intet parti kan garantere velfærd og sikkerhed, men man kan slås for det.

For de borgere, der allerede bor i landet og for de mennesker, vi som land selv har valgt at modtage som faktiske flygtninge. Alt derudover skal stoppes inden læsset vælter. Jeg synes faktisk, at det ser ud, som om det allerede vipper ret kraftigt.

TAK.

Nini Kristensen