Frank Nørgaard

Byrådsmedlem - Gruppeformand

Frank Nørgaard begyndte sin 3. periode i kommunalpolitik den 1. januar 2010. Med sine 958 personlige stemmer kan vi kun sige tillykke til Frank for et flot kommunalvalg.

Frank har i mange år været politisk engageret. Det begyndte egentligt op til folketingsvalget i 1987.

Mogens Glistrup fra Fremskridtspartiet og Preben Møller Hansen fra Fælles Kurs havde sat hinanden stævne i Mariager. På dette tidspunkt havde Frank endnu ikke stemmeret, men han fandt ud af hvor hans stemme ville falde i fremtiden.

Da Dansk Folkeparti blev stiftet i 1995 så Frank at Pia Kjærsgårds nye parti havde langt mere politik at byde på end jeg syntes Fremskridtspartiet havde.

Skridtet til at opstille til kommunalvalget blev taget i løbet af sensommeren 2001.

Der havde længe været en snak i befolkningen om at man ikke kunne give tilbud på kommunens forskellige opgaver med mindre man var ”ven” med nogle i daværende Purhus kommunes forvaltninger, så det var i princippet enkelte håndværkere og entreprenører som lagde prisniveauet på kommunens opgaver. Ikke ligefrem en fordel for skatteyderne som jo af den grund ikke fik mest muligt for skattekronerne.

På et tidspunkt blev det så grelt, at et par erhvervsdrivende mødte op til et Byrådsmøde og klagede deres nød. Dette blev affejet med at man jo ikke kendte alle virksomheder i kommunen. De erhvervsdrivende kunne så fortælle, at skatteforvaltningen i kommunen i hvert fald godt kendte dem, så den købte de ikke.

Det blev så startskuddet på indtil videre otte år i kommunalpolitik for Frank.

Den første periode i Purhus kommune var Frank medlem af Tekniskudvalg, Børn- og Skoleudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

I anden periode, da Ny Randers blev skabt blev han medlem af Børn- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt Klagerådet.

Nu er Frank (fra 1. januar 2010) medlem af Økonomiudvalget og Børn- og Skoleudvalget.

En meget stor del af den kommende periodes arbejde bliver at få besparelserne på anbringelsesområdet styret på forsvarlig vis, således at INGEN børn eller unge bliver svigtet, men samtidig redder kommunens budget til gavn for hele normalområdet.

Mail: E-mail til Frank
Facebookside: Frank Nørgaard