Nicolai Estrup

Formand

Socialpædagog indenfor socialpsykiatrien i Randers kommune

Mærkesager:

Ældre området:
De ældre borgere i vores samfund står mit hjerte meget nært, og det gør oprigtigt ondt i mit hjerte, at se og høre den ene historie efter den anden om hvilket forhold de danske ældre efterhånden lever under. Vi skylder landets ældre borgere en værdig alderdom, i gode og trygge omgivelser. De er grunden til den velfærd vi i dag har, og vi har derfor et kæmpe ansvar overfor denne gruppe borgere.

Udlændinge området:
Jeg går ind for en stram men fair udlændinge politik, kommer du til Danmark skal du ville landet, du skal ikke blot arbejde, nej du skal forstå dansk du skal kende vores kultur og du skal indrette sig efter den. Vi har i Danmark et frisind som mange andre lande ikke har, det skal vi værne om, og det må tilflyttere ikke få lov til at ændre på.
Jeg mener at udlændinge skal have en chance på 5-10år for at etablere sig i Danmark og først herefter kan de tage del i vores velfærd.

Børn og unge området
Vores børn og unge er landets fremtid, vi skal investere i de unges uddannelse, de skal dygtiggøre sig indenfor det uddannelsessystem vi har, det er dog alfa omega at vores børn og unge er omgivet af fagfolk der ved hvordan der arbejdes med målgruppen, vi selv se det hele børn og støtte og udvikle. Vi skal ikke stille uopnåelige krav der ender i nederlag på nederlag, det er der ingen der vinder ved. Tværtimod skal vi med en pædagogisk tilgang hjælpe vores børn og unge på rette vej imod voksen livet.

Socialpolitik:
Eftersom jeg selv arbejder i psykiatrien oplever jeg ofte hvilket problematikker man som fagperson står overfor, vi skal have et system der hjælper svage borgere, de skal ikke kastes rundt fra sted til sted og nærmest kriminaliseres pga. Deres psykiske diagnoser. Det er vores ansvar at tage hånd om disse borgere så vi på den bedst mulige måde får hjulpet dem videre og forhåbentlig inkluderet tilbage til samfundet.

EU
Jeg er kritisk overfor vores medlemskab af EU, jeg mener EU skal tilbage til hvad det var, en handelsunion! EU skal ingen magt have i Danmark overhovedet.

Facebookside: Dansk Folkeparti – Nicolai Estrup

Mail: E-mail til Nicolai