Susanne Nielsen

Medlem af Bestyrelsen & Byrådsmedlem

Indtrådt i Byrådet som suppleant for Anders Vistisen

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget
Medlem  af Landdistriktudvalget

E-mail til Susanne